คาถาค้าขายดี หลวงพ่อเสือดำ (หลวงพ่อทวีศักดิ์)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

คาถาค้าขายดี หลวงพ่อเสือดำ (หลวงพ่อทวีศักดิ์)

วิษณุ นึกอนันต์
คาถาค้าขายดี หลวงพ่อเสือดำ (หลวงพ่อทวีศักดิ์)
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กทม.

ตั้งนะโม 3 จบ
นะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรัง
ฤามะหันตา นะมามิหัง กรีนิ อักขรานิ ชาตานิ
อุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโล อุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ
จงเป็นที่นิยมของประชาชน
อิทะตะมะ อิทิเตตะโถ คันหัง คันทานิ ทามะหา สัตถาเทวะ
ราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโถ ภะคะวาติ.

พระคาถานี้ใช้ภาวนา เป็นเมตตามหานิยม ใช้ทางคงกระพัน กันภูติผีปีศาจ เป็นทั้งมหาอำนาจ ก็ได้ ใช้ได้ 108 ประการ แล้วแต่อธิฐานเอาพระคาถานี้หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ได้ถ่ายทอดให้หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ซึ่งหลวงพ่อเป็นโอรส ของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตุอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ย ซึ่งเป็นรู้จักและเคารพนับถือกันมานาน